Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Съобщение за прекратяване на конкурси
Конкурси
Вторник, 22 Август 2017 10:01

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със Заповед № А - 618 от 21.08.2017 г. на Председателя на ДАМТН се прекратяват:


1. Конкурсна процедура за длъжността „главен инспектор” - 1 щатна бройка, с месторабота - гр. София, отдел „Инспекция на качеството на течните горива“, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива ” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
2. Конкурсна процедура за длъжността „старши инспектор” - 1 щатна бройка, с месторабота - гр. Бургас, отдел „Инспекция на качеството на течните горива“, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива ” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
3. Конкурсна процедура за длъжността „инспектор” - 1 щатна бройка, с месторабота - гр. Варна, отдел „Инспекция на качеството на течните горива“, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива ” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.