Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Консултативен съвет към Председателя на ДАМТН ще обсъжда мерки за повишаване безопасната експлоатация на язовирите

Консултативен съвет за безопасната експлоатация на язовирите към Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще работи за набелязване на мерки за гарантиране безопасната експлоатация на язовирите. В него участие ще вземат представители на Националното сдружение на общините в Република България, областни управители, Националния институт по метеорология и хидрология, НЕК ЕАД, академичната общност, браншови организации и други.

Сред основните задачи в работата на съвета ще бъде и обсъждането и предлагането на промени в нормативната база, касаеща безопасната експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, в това число и Законът за водите. Целта е и да бъде засилено вниманието към водоемите и предприемането на координирани действия с цел ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Участници в съвета от страна на ДАМТН са Председателят на агенцията Петър Горновски, заместник-председателите Валтер Василев и Маргарита Пейкова-Юлиянова, Главният директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ ген. Кирил Войнов и др.