Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДАМТН извърши проверка на поддържащата фирма на асансьорна, в чиято шахта падна мъж в Кърджали

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира незабавна проверка на поддържащата фирма на асансьора в Кърджали, в чиято шахта падна мъж загина. В момента съоръжението е запечатано от полицията и тече разследване.

По първоначална информация в момента на инцидента жилищния асансьорът, в който се е возил мъжът, е заседнал между четвъртия и петия етаж. След спирането му, мъжът не е изчакал да пристигне помощният екип, а е предприел мерки за излизане от него. Той е отворил вратата и е паднал в асансьорната шахта, в следствие, на което е починал.


Първоначалния преглед на документите показва, че фирмата има извършен технически преглед от лице, което притежава лицензия за технически надзор. Извършена е годишна проверка на фирмата, като заключението на инспекторите е, че фирмата отговаря на изискванията. Извършена е и годишен преглед на поддържащата фирма за спазване обхвата на издаденото и удостоверение за дейността по поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори. Фирмата разполага с необходимия персонал и материално техническа база за извършване на дейността по издаденото удостоверение.

ДАМТН призовава ползвателите в случай на засядане да запазят спокойствие, да сигнализират поддържащата фирма, чрез монтираното устройство за двустранна връзка с техниците, и да не предприемат нищо сами до тяхното пристигане. Припомняме, че ползвателите на асансьори са длъжни, когато установят или имат съмнения, че асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация, незабавно да се обърнат към лицето, извършващо дейностите по поддържане, ремонтиране и/или преустройване на асансьорите и/или към лицето, осъществяващо технически надзор.