Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Извънредна проверка на играчки, светлинни гирлянди и електрически уреди
Новини
Понеделник, 13 Декември 2010 17:33

На 13.12. 2010 г., в рамките на 4 часа, инспектори от ГД „Надзор на пазара” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършиха извънредна проверка в търговската мрежа на играчки, светлинни гирлянди и електрически уреди.

Проверката цели откриване на продукти с „видими несъответствия”, в това число липса на: маркировка за съответствие СЕ; на инструкция на български език с ясни указания за сглобяване, поддържане и употреба, както и органолептично установени непочистени краища, остри ръбове/върхове, леснодостъпни и лесноотделящи се малки части.

Проверката се извърши в големи търговски обекти на териториите на гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна и гр.Велико Търново.

В гр. София е извършена проверка в ТБ „Илиянци” и МОЛ „Сердика”.

Проверени са общо 43 броя продукти, както следва:

Играчки – 20 броя. При 4 броя са констатирани следните несъответствия:

  • без инструкция за употреба на български език;
  • наличие на леснодостъпни и лесноотделящи се малки части;
  • без обозначено наименование и адрес на икономическия оператор;
  • без предупредителни текстове на български език.

Електрически уреди – 23 броя, от тях при 5 броя са констатирани следните несъответствия:

  • без маркировка за съответствие СЕ;
  • без инструкция за употреба на български език;
  • с видими несъответствия.

В гр.Пловдив е извършена проверка в МОЛ „Галерия”, където са обхванати търговски обекти на: „ЗОРА”, „Карфур”, „Усмивката на Вашето дете” и „Мултирама”.

Проверени са общо 40 броя продукти, както следва:

Играчки - 13 броя, при които са констатирани следните несъответствия:

  • без СЕ маркировка за съответствие – 2 бр.;
  • без предупредителни текстове и/или инструкции за употреба на български език – 6 бр.

Светлинни гирлянди - 4 броя, при които е констатирано липса на инструкции за употреба на български език.
Електрически уреди - 23 броя са без констатирани несъответствия.

В гр. Варна е извършена проверка в МОЛ Варна, където са обхванати търговски обекти на ХИПЕРМАРКЕТ ХИПОЛЕНД, магазин ИНТЕРМАРКЕТ и щанд „Промишлени стоки.

Проверени са общо 47 броя продукти, както следва:

Играчки - 32 броя. За 5 броя дрънкалки и залъгалки за масаж на венци, с произход Китай, е констатирано, че се предлагат с непълна инструкция за употреба, а 5 броя автомобилчета, с произход Китай се предлагат с възрастово предназначение, посочено от вносителя, различаващо се от направеното от производителя.

Проверени са общо 12 битови електрически уреди, при които не са констатирани несъответствия.

За проверените 3 модела светлинни гирлянди, 100 L, 140 L и 180 L с надпис върху опаковката LIGHT FLOWER SET, произход Китай, са констатирани следните „видими несъответсвия”: върху захранващия кабел няма означение на типа и напречното сечение; входът и изходът на устройството за регулиране на режимите са с остри ръбове; дължината на захранващия кабел от щепсела до първата лампичка на веригата е под 1,50м; върху продукта няма нанесени технически данни и информация за максимална мощност, няма посочени данни за икономическия оператор.

В гр. Велико Търново е извършена проверка в търговски парк, включващ магазин от търговска верига „ЮСК”, магазин ЦБА и Техномаркет.

Проверени са общо 25 броя продукти, както следва:

Детски играчки – 9 броя, при които са констатирани несъответствия само при 2 броя играчки – липсва превод на български език на дадените от производителя предупредителни текстове.

При проверката на 8 бр светлинни гирлянди и 8 броя електроуреди за бита не са открити видими несъответствия.

В посочените търговски обекти са проверени са общо 155 продукта. Установени са 36 продукта с несъответствия, като значителна част от проверените продукти са с видими несъответствия, водещи до риск при нормална употреба.

Към икономическите оператори, пуснали несъответстващите продукти ще бъдат предприети законосъобразни действия.