Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ОТЧЕТ за дейността на ГД ККТГ за периода 03.01. – 31.01.2011 г.
Новини
Понеделник, 14 Февруари 2011 15:04

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА” ОТЧЕТ за дейността на ГД ККТГ за периода 03.01.–31.01.2011 г.

Резултати от контрола на качеството на течните горива

За периода от 03.01.–31.01.2011 г. са проверени 40 обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната, от които верига бензиностанции - 25, малки бензиностанции - 13, 1 автоцистерна и 1 петролна база. От тях 1 – по сигнал на граждани, 2 от проверките са съвместно с МВР. Взети са проби от 75 течни горива: 37 - гориво за дизелови двигатели, 35 –автомобилни бензини, 1 - газьол и 2 - котелно гориво. От взетите проби, изпитани до 31.01.2011 г., са установени 5 несъответствия с изискванията за качество, като за 2 от тях са постъпили искания за изпитване на арбитражни проби. В секторите Подвижни лаборатории в град Плевен и град Бургас са изпитани 53 проби. В сектор “Стационарна лаборатория–София” са изпитани 73 проби. Изготвени са 53 експертни заключения /ЕЗ/, въз основа на протоколи от изпитване в подвижните лаборатории и 73 констативни протокола /КП/, въз основа на протоколи от изпитване в стационарната лаборатория, от които 5 са за несъответствие с изискванията за качество. Изготвени са 8 експертизи след изпитване на арбитражни проби /ЕА/ за проби взети през четвъртото тримесечие на 2010 г.

Вижте целия отчет тук