Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ОТЧЕТ за дейността на ГД ККТГ за периода 01.01. – 31.03.2011 г.
Новини
Сряда, 13 Април 2011 14:21

Резултати от контрола на качеството на течните горива

Проверки на обекти

За периода от 03.01. – 31.03.2011 г. са проверени 135 обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната, от които верига бензиностанции - 68, малки бензиностанции - 65, и 2 петролни бази. От тях 11 са по искане на органите на МВР и Агенция Митници, 18–по сигнали на граждани, 24 от проверките са съвместно с ГД МН.

Взети са проби от 258 течни горива: 135 - гориво за дизелови двигатели и 120 –автомобилни бензини и 3 - котелно гориво. От изпитаните до 31.03.2011 г. проби са установени 24 несъответствия с изискванията за качество и 8 бр. са за несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво, като за 15 от тях са постъпили искания за изпитване на арбитражни проби.

В секторите Подвижни лаборатории в град Плевен и град Бургас са изпитани 241 проби. В сектор “Стационарна лаборатория – София” са изпитани 363 проби. Изготвени са 354 констативни протокола въз основа на протоколи от изпитване в стационарната лаборатория и 241 експертни заключения въз основа на протоколи от изпитване в подвижните лаборатории, 17 експертизи след изпитване на арбитражни проби, като 9 от тях са за проби взети в края на 2010 г. и 8 за проби взети през първото тримесечие на 2011 г.

Вижте целия отчет тук