Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Главен секретар

Валентин Чиликовг

тел:    +359 2 988 32 31; +359 2 892 97 44
факс:  + 359 2 986 17 07
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Валентин Чиликов е  магистър - инженер по технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност, има магистърска степен по публична администрация от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и магистърска степен по социални дейности – човешки ресурси от СУ "Св. Климент Охридски". Има специализации по международно търговско право; по административен мениджмънт и по управление на човешките ресурси от СУ „Св. Климент Охридски“, специализации по европейска административна практика; по организация на административната дейност и процеси и по управление на администрацията от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Преминал е обучения в Дипломатически институт към МВнР – „Енергийна дипломация“ и „Икономическа дипломация“. Има множество специализации в САЩ, Полша, Дания, Унгария, Португалия и Германия, организирани от Американската агенция за международно развитие /ААМР/, както и от ИПА, НСОРБ, ФРМС, Съвета на Европа и др. Възпитаник на Българско училище за политика /БУП/. Член на журито за връчване на наградите за гражданска доблест „Дими Паница“. Лектор на форуми на БУП, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НСОРБ, СЮЗО, ААМР, ФРМС, НАПИМС, Балкански политически клуб, както и на форуми в Москва и Перм /Руска Федерация/, организирани от офиса на Световна Банка в Москва. Офицер от резерва с квалификация „инженерни сапьори“. Дългогодишен делегат в Комитета на местните и регионални власти към Съвета на Европа, член на мониторинговите комитети на оперативни програми, както и на съвета по децентрализация към МС на Република България. Награждаван с грамоти, плакети и отличия от ААМР, ФРМС, НСОРБ, МДААР. Носител на приз „Общинар реформатор“, „Най-прозрачно работеща община“, „Гише с усмивка“ и др.  Дългогодишен председател на Сдружение на югозападните общини /СЮЗО/. Работил е в Общинска администрация Струмяни, Бюро по труда Сандански, ПОК „Доверие“АД. Има опит в надзор и работа със съоръжения с повишена опасност. Валентин Чиликов в продължение на дванадесет години е кмет на Община Струмяни. В периода на магистратурите и специализациите в СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и БУП - Валентин Чиликов е разработил и защитил магистърски тези по „Управление на структурната реформа и заетостта в условия на преход“, „Правен режим на чуждестранните инвестиции“, „Състояние и перспективи на публично-частното партньорство“ и „Тероризма – вид комуникация“. Има сериозен опит по успешно реализиране на проекти, финансирани от европейски структурни и предприсъединителни фондове и национални програми. Ползва руски и английски език.

Повече >>>