Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на ДАМТН“

» 06. 07. 2012 г. Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на ДАМТН“