Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Проекти на нормативни актове

Проект за изменение на нормативната уредба на ГД „ИДТН“.

Във връзка с изменението и допълнението на нормативната уредба на ГД ИДТН, предоставяме следната информация:

Наредби Дата за II-ро обсъждане
НБЕТНПС 14.06.2016 г. от 10:00 часа
НУБЕТНСН 21.06.2016 г. от 10:00 часа
НБЕТНА 08.06.2016 г. от 10:00 часа
НБЕТНВЛ 20.06.2016 г. от 10:00 часа
НУБЕТНГСИВВГ 23.06.2016 г. от 10:00 часа
НУБЕПРГСИУПГ 23.06.2016 г. от 10:00 часа
НУБЕНПНП 21.06.2016 г. от 10:00 часа
НУЕТНАУ 21.06.2016 г. от 10:00 часа
НУРИЛОТНСПОРВРС 29.06.2016 г. от 10:00 часа

 

14 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE