Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”
There are no translations available.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”"

  • Приложение
  • Обособени позиции

Протокол от работата на комисията