Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Покана за предоставяне на оферта „Измерване на фактори на работната среда за нуждите на изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ГДККТГ"
There are no translations available.

Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Измерване на фактори на работната среда за нуждите на изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“, ДАМТН”

Протокол от работата на комисията