Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги за нуждите на ДАМТН

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги за нуждите на ДАМТН”

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 25.02.2016 г. (четвъртък).


» [25.02.2016 г.]