Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Калибриране на апарат за налягане на парите (HERZOG), HVP 972 за ДАМТН, главна дирекция ККТГ

Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Калибриране на апарат за налягане на парите (HERZOG), HVP 972 за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 08.04.2016 г. (петък).


» [12.05.2016 г.]

Протокол за работата на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти