Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН с две обособени позиции

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за събиране на оферти с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН с две обособени позиции”


» [9.6.2016 г.]

Съобщение за прекратяване