Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

БИС/ТК 104 „Teхнически надзор на съоръжения с повишена опасност”

С решение № 25/2015 от 30.04.2015 на Техническия съвет в неелекротехническата област се създаде технически комитет БИС/ТК 104 „Проектен комитет - Технически надзор на съоръжения с повишена опасност” с област на дейност: създаване на стандарти, определящи изисквания, правила и процедури за организацията и осъществяването на технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), изисквания по отношение на квалификацията на персонала, използваните материално-технически условия и средства. Стандартите ще включват изисквания за създаване и поддържане от фирмите, изискващи технически надзор на СПО, на система за управление на качеството, която да осигурява ефикасното изпълнение на поставените изисквания. Стандартите ще бъдат разработени така, че да са подходящи за сертификация.

продължава>
 

Приключи проверка на електрически съоръжения отоплители за стая – вентилаторни печки и конвекторни отоплители по годишен план на ГД „Надзор на пазара” за 2014г.

Приключи започналата през месец октомври 2014г. проверка по годишен план на ГД „Надзор на пазара” (ГДНП) на електрически съоръжения отоплители за стая – вентилаторни печки и конвекторни отоплители по отношение изискванията на:

  • Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС;
  • Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща в българското законодателство Директива 2004/108/ЕС.
продължава>
 

Компанията APPLE Inc. е започнала програма за коригиращо действие за преносими аудио високоговорители „Beats Pill XL“

Компанията APPLE Inc. със седалище и адрес на управление: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,USA доброволно е подала уведомление в системата RAPEX и е започнала програма за коригиращо действие за произвеждани от нея преносими аудио високоговорители модел „Beats Pill XL“.

продължава>
 

На вниманието на ползвателите на асансьори и лицата, които поддържат асансьори

ДАМТН информира ползвателите на асансьори и лицата, които поддържат асансьори, че с постановление на Министерски съвет /ПМС/ № 326 от 2014 г. в наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори /НБЕТНА/ са извършени промени в чл. 24, ал. 1, т. 2 в сроковете за извършване на технически преглед на асансьори от органите за технически надзор, които са влезли в сила на 28.10.2014 г. Съгласно извършената промяна са съкратени сроковете за извършване на периодични техническите прегледи на асансьори от органите за технически надзор, като срокът за първия периодичен преглед е 24 месеца след датата на пускането на асансьора в експлоатация, а следващите проверки - на всеки 12 месеца. Тъй като разпоредбите са влезли в сила и не е указано друго за асансьори, на които е извършен такъв технически преглед при старата редакция на същия нормативен текст от НБЕТНА, то ДАМТН дава методическо становище, че в срок от 24 месеца или 12 месеца от влизането в сила на промените в НБЕТНА, в зависимост от това какъв е бил извършения периодичен преглед (съответно първи периодичен или следващ), всеки ползвател трябва да осигури извършване на периодичен технически преглед на асансьора от орган за технически надзор, независимо от отбелязаната в ревизионния акт дата за извършване на бъдещ периодичен технически преглед.

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА” проведе ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ – ФОНТАНИ ЗА ТОРТИ

Във Връзка с провеждането на абитуриентските балове и предстоящия празник на детето 1 юни на 22 и 26 май инспектори  от ГД „Надзор на пазара” извършиха извънредна проверка на най-често използваните пиротехнически изделия от категория 1 – фонтани за торти.

продължава>
 

Компания Lenovo доброволно е започнала програма за замяна на пуснати на пазара батерии за някои преносими компютри

Компания Lenovo доброволно е започнала  Програма за замяна на пуснати на пазара -  батерии за някои преносими компютри Think Pad, които носят потенциален риск от загряване. Констатираният проблем се отнася само за някои батерии към следните преносими компютри: Edge 11, 13, 14, 15, 120, 125, 320, 325, 420, 425, 430, 520, 525 и 530 серия; L412, L420/421, L512 и L520 серия; T410, T420, T510 и T520 серия; W510 и W520 серия; X100e, X120e, X121e, X130e, X200, X200s, X201, X201s, X220 и X220t серия. Други компютри или части към тях не са засегнати от проблема.

продължава>
 

Проверки на топлофикационните дружества в страната

Във връзка с изпълнение Плана на  ГД „Метрологичен надзор" за 2015 г. са извършени надзорни проверки на 16 дружества, които доставят топлинна енергия до крайните потребители в следните градове: София, Перник, Банско, Разлог, Враца, Варна, Русе, Разград, Плевен, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Стамболийски, Хасково, Стара Загора, Бургас и Сливен.

продължава>
 
Още статии...
«НачалоПредишна2122232425262728СледващаКрай»