Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДАМТН започна масови проверки на язовири в цялата страна и постоянен мониторинг, по време на обилните валежи

През последната седмица Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) осъществи постоянен мониторинг на язовирите с констатирани проблеми на територията на страната. Завишеният контрол бе следствие на обилните валежи, които създаваха предпоставка за възникване на аварии при някои съоръжения.

продължава>
 

Открито е опасно вещество в части на цветни принтери Lexmark

В ДАМТН е постъпила информация от ALLEN&OVERY,  за наднормено съдържание на полиброминад (PBDE) в части (Laser driver card) от устройство модел: LEXMARK, което е неизпълнение на изискванията ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА по отношение на ограниченията в употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

продължава>
 

На вниманието на производителите на плавателни съдове

Във връзка с публикуването на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 21.04.2017 г. за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване (ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 28.04.2017 г., Наредбата), Ви уведомяваме:

  • съгласно § 4 от Преходни и заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 производителите, установени на територията на Република България към датата на влизането в сила на постановлението, подават заявления до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за определяне на уникален код на производител в срок един месец от влизането в сила на постановлението;
  • редът за определяне и администриране на уникалния код на производителя е съгласно Глава шеста (Нова - ДВ, бр. 34 от 2017 г., в сила от 28.04.2017 г.) на Наредбата.
 

Валтер Василев е определен за временно изпълняващ длъжността председател на ДАМТН

Поради избирането му за народен представител, Александър Манолев подаде молба да бъде освободен като председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. С Решение на Министерски съвет, неговият заместник Валтер Василев е определен за временно изпълняващ функциите на председател. Той е икономист по образование, завършил е висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство. Работил е в Столичната дирекция на вътрешните работи и в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР.

продължава>
 

ДАМТН бе председател и домакин на 11-то заседание на Групата за административно сътрудничество за пиротехнически изделия

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) бе председател на 11-то заседание на групата за административно сътрудничество (ADCO) по прилагане на изискванията на Директива 2013/29/ЕС за пиротехнически изделия. Агенцията бе домакин на събитието, което се проведе на 19 и 20 април 2017 в гр. София. В него взеха участие 40 представители от 23 държави-членки на Европейския съюз, както и на Европейската комисия. Присъства и експерт от ГД „Национална полиция“ на МВР - институция, с която ДАМТН партнира успешно. Водещ на срещата бе Мирослав Йотов, главен директор на Главна дирекция "Надзор на пазара" (ГДНП) в ДАМТН.

продължава>
 

 

Приключи проверката на язовирите, при които имаше нарушения

В периода януари - март 2017 г. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извърши проверки на 205 язовира, за които по-рано бе дадена информация, че са с по-голям брой установени нарушения.

За установените неизпълнени предписания от предходни проверки и при наличие на основание за 29 собственика е стартирала процедура по административно-наказателно производство. За една част от собствениците все още не са изтекли сроковете за представяне на изискани писмени доказателства, след представянето на които, ще бъдат предприети действия за изпращане на покани за съставяне на актове.

продължава>
 
Още статии...
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»