Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Формуляр за предоставяне на информация от фирми, притежаващи удостоверения от чл. 36 от ЗТИП и касаеща асансьорите в Република България

Изтегли в DOCX формат

efektivnost.docx

Изтегли в PDF формат

efektivnost.pdf

ДО лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 48 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и във връзка с полученото в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) искане, е необходимо да изготвите и предоставите информация на Главна дирекция „Инспекция за държавен и технически надзор“ (ГД ИДТН) в срок до 27.02.2015 г., която да съдържа:

продължава>
 

ДАМТН стартира разработването на проект на Закон за техническия надзор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с  подготовката на проект за нов Закон за техническия надзор, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Ви кани да  участвате  в процеса по разработването на този нормативен акт.

продължава>
 

На вниманието на лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от председателя на ДАМТН

Във връзка с изготвянето на актуален единен електронен регистър на съоръженията с повишена опасност в Република България, ДАМТН уведомява всички лицензирани лица в срок до 10-то число на всеки месец да изпращат, попълнени във формуляра 7.license-obrazec.xlsx, данните на всички регистрирани от тях съоръжения с повишена опасност, на които през предходния месец са извършили технически прегледи, съгласно чл. 42 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 
«НачалоПредишна31СледващаКрай»