Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Kампания БЕЗОПАСНА КОЛЕДА 2015

Във връзка с предстоящите Коледни и новогодишни празници, Министерството на икономиката, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), на 14.12.2015 г. стартираха кампания “БЕЗОПАСНА КОЛЕДА 2015”, чиято цел е безопасността на най-атрактивните продукти по време на празниците.

В периода 14-16 декември инспектори, от двете администрации, извършиха съвместни проверки на територията на цялата страна, в търговски обекти, където са съсредоточени големи потребителски потоци и се разпространяват играчки, светлинни гирлянди, пиротехнически изделия и продукти за отглеждане на дете.

При проверката, вниманието на инспекторите от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор беше насочено към наличие на: маркировка за съответствие; инструкция за употреба; формални и видими несъответствия при продуктите, които могат да се установят по време на проверката; наличие на специфични предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.

продължава>
 

Приключи проверката по годишен план на ГД „Надзор на пазара” за 2014г. на електрически съоръжения – UPS захранващи системи

Приключи започналата през месец ноември 2014г. проверка по годишен план на Главна дирекция „Надзор на пазара” (ГДНП) на електрически съоръжения – UPS захранващи системи по отношение изискванията на:

  • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС (LVD);
  • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща Директива 2004/108/ЕС (ЕМСD);
  • НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (НИУЕЕО), въвеждаща Директива 2012/19/ЕС.

Обект на проверката са устройства за непрекъсваемо аварийно токозахранване (UPS, Uninterruptible Power Supply), целта – изпълнението на изискванията за пускането им на пазара по отношение на приложимите наредби/директиви, както и предприемане на действия към несъответстващите продукти.

продължава>
 

Приключи проверката по годишен план на ГД „Надзор на пазара” за 2015 г. на електрически съоръжения – микровълнови фурни

Приключи започналата през месец януари 2015 г. проверка по годишен план на Главна дирекция „Надзор на пазара” на електрически съоръжения – микровълнови фурни по отношение изискванията на:

  • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС (LVD);
  • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща Директива 2004/108/ЕС (ЕМСD);
  • НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (НУРППЕЕООУООВ), в сила от 13.03.2013 г., въвеждаща Директива 2011/65/EС (RoHS).

Обект на проверката бяха микровълнови фурни за домашна употреба, включително комбинирани, целта – изпълнението на изискванията за пускането им на пазара по отношение на приложимите наредби/директиви, както и предприемане на действия към несъответстващите продукти.

Проверката беше извършена на територията на всички регионални отдели в търговски обекти в цялата страна, в които се предлагат електродомакински уреди.

продължава>
 

Проверки на телевизори по отношение изискванията за екопроектиране на Регламент № 642/2009

През месец декември приключи проверката на телевизори. Целта на проверката беше да се провери съответствието на телевизорите с изискванията за екопроектиране, определени в Регламент № 642/2009.

При проверката бяха обхванати търговски обекти на територията на цялата страна. В търговските обекти бяха проверени 275 броя телевизори от 25 марки. Установи се, че 67 % от телевизорите са с произход ЕС. Останалите 33 % са с произход държави извън Европейската общност.

Проверката беше продължена за 50 телевизора, за които се установиха несъответствия по отношение на изискванията за предоставяне на информация за консумираната мощност в режим „изключен“ и режим „в готовност“ и несъответствия на инструкцията за употреба.

продължава>
 

Проверки на обекти за продажба на риба за Никулден

За гарантиране на гражданите на точност на измерваните количества на закупената за Никулден риба на 04.12.2015 г. на територията на градовете София, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Враца, Русе, Бургас, Варна, Шумен и Пловдив се проведе тематична надзорна проверка от служители на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН на обекти, в които се използват везни за продажба на риба.  Около 80% от обектите са проверени съвместно със служители на отдел “Контрол на храни” на Българска агенция по безопасност на храните, а в градовете Плевен, Ловеч, Габрово и Враца и съвместно със служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

продължава>
 

СМЪРТНИЯТ СЛУЧАЙ В „СУХАТА РЕКА” НЕ СЕ ДЪЛЖИ НА ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ НА АСАНСЬОРА

Смъртният случай в столичния квартал „Сухата река“ не се дължи на неизправност на асансьора. Съоръжението е преминало технически преглед от лицензирано лице, като е установено, че е годно за безопасна експлоатация.

Фирмата, поддържаща асансьора е вписана в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и притежава удостоверение за поддържане, ремонтиране и преустройване. Тя също е била проверявана през последните три месеца. При тази проверка, инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), на случаен принцип са извършили преглед на няколко асансьора, единият от които е бил този асансьор. При проверката също не са установени несъответствия.

продължава>
 

ДАМТН стартира тематична проверка на зимен дизел в цялата страна

Съгласно „Наредбата за изискванията за качеството на  течните горива, условията, реда и начина на техния контрол“ през зимния период са завишени изискванията към дизеловите горива по показател „гранична температура на филтруемост“ (замръзване).

В тази връзка и с цел гарантиране на гражданите спокойно и безпроблемно пътуване по коледните и новогодишни празници, инспекторите от ГД “Контрол качествата на течните горива” стартират засилени проверки на дизеловото гориво.

Ще се проведе целенасочена кампания, свързана с контрол на качеството и количеството  на дизеловото гориво, насочена към проверка на показателите, гарантиращи нормална работа на дизеловите двигатели при ниски температури.

В акцията участва и ГД „Метрологичен надзор”, която ще проверява за точността на количествата зареждани горива.

Проверките ще се проведат на територията на цялата страна като обхванат бензиностанциите по основните пътни артерии.

 
Още статии...
«НачалоПредишна31323334353637383940СледващаКрай»