Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Компания Lexmark International Hungária Kft предприема коригиращи действия за продукти, несъответстващи на изискванията на Директива 2011/65/ЕС (RoHS 2)

Продуктите обект на нотификация са следните модели:

  • Lexmark C950de
  • Lexmark X950de
  • Lexmark X950dhe
  • Lexmark X952de
  • Lexmark X954de
  • Lexmark X954dhe
продължава>
 

Извънредна надзорна проверка на предварително опаковани продукти

В периода 17–19 февруари 2015 г. инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН извършиха кампанийна надзорна проверка във връзка с получен сигнал от Българската национална организация Активни потребители за предлагани в търговска верига „Кауфланд“  шоколадови бонбони „Ема“ с аромат на лешник и „Ема“ с аромат на ром, на които грамажът не съответства на обявения върху продуктите. Проверката обхвана 24 обекта на търговската верига в цялата страна. За 19 от подложените на контрол 32 партиди шоколадови бонбони „Ема“  е установено, че несъответстват на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за предварително опакованите количества продукти поради наличие на продукти с отклонения в грамажа два пъти по-големи от нормираните. Най-големи отклонения са установени за шоколадови бонбони „Ема“ с аромат на ром от 140 g -  при нормирано отклонение от 6,3 g са установени продукти с отклонение от 35,8 g във вреда на потребителя. С протоколи за задължителни предписания са спрени от продажба наличните в проверените обекти кутии шоколадови бонбони „Ема“ от несъответстващите партиди. Във връзка с резултатите от извършената проверка търговска верига „Кауфланд“ предприе незабавни мерки, като спря от продажба и изтегли от пазара общо 956 кутии шоколадови бонбони „Ема“ от всички свои обекти.

продължава>
 

ПРЕСЦЕНТЪР МИ
Информация до медиите
10.03.2015 г.

Министър Лукарски и ДАМТН ще представят готвените промени в Закона за технически надзор

Министърът на икономиката Божидар Лукарски и Държавна агенция за метрологичен и технически контрол (ДАМТН) ще представят новите параметри в изготвяния проект за изменение и допълнение на Закона за техническия надзор, които следва да осигурят безопасността на асансьорите в страната.

Промените ще бъдат анонсирани на пресконференция, която ще се проведе на 10.03. (вторник) от 11.00 ч. в Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ №8.

Колеги, заповядайте!

 

Обща кампанийна проверка по отношение на наличие на инструкция/указание за употреба на български език

В изпълнение на Утвърдения годишен план за 2015 г. на 05.03.2015 г. ГДНП проведе Обща кампанийна проверка по отношение на наличие на инструкция/указание за употреба на български език, съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН,  ДВ, бр. 62/2001 г., изм. ДВ, бр. 50/2014 г.), и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (НСИОСИ, ДВ, бр. 99/2010 г., посл. изм. ДВ, бр.73/2013 г.), приети на основание чл. 7 от ЗТИП.

продължава>
 

Компания Xerox предприема коригиращи действия за продукти, несъответстващи на изискванията на Директива 2011/65/ЕС (RoHS 2)

Продуктите обект на нотификация са:

  • Xerox Phaser® 7500 Colour Printer
  • Xerox® Phaser® 7800 Colour Printer
  • Xerox® WorkCentre® 7830/ 7835/ 7845/ 7855
  • Xerox® WorkCentre® 7970
продължава>
 

Информация във връзка с влизане в сила на изискванията на Регламент №  66/2014

Във връзка с влизане в сила от 20 февруари 2015  г. на изискванията на Регламент №  66/2014 по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори, информираме икономическите оператори следното:

продължава>
 

На вниманието на лицата, които подлежат на проверка от служители на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ /ГД ККТГ/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.

Във връзка с постъпили сигнали в ДАМТН за посещаване на обекти от лица които се представят за служители на ГД ККТГ при ДАМТН, Ви обръщаме внимание, че проверките в обектите се извършват в присъствието на поне двама служители от ГД ККТГ, които при пристигането си трябва да се легитимират със служебни карти които изглеждат така:

продължава>
 
Още статии...
«НачалоПредишна313233СледващаКрай»