Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Компания Xerox предприема коригиращи действия за продукти, несъответстващи на изискванията на Директива 2011/65/ЕС (RoHS 2)

Продуктите обект на нотификация са:

  • Xerox Phaser® 7500 Colour Printer
  • Xerox® Phaser® 7800 Colour Printer
  • Xerox® WorkCentre® 7830/ 7835/ 7845/ 7855
  • Xerox® WorkCentre® 7970
продължава>
 

Информация във връзка с влизане в сила на изискванията на Регламент №  66/2014

Във връзка с влизане в сила от 20 февруари 2015  г. на изискванията на Регламент №  66/2014 по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори, информираме икономическите оператори следното:

продължава>
 

На вниманието на лицата, които подлежат на проверка от служители на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ /ГД ККТГ/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.

Във връзка с постъпили сигнали в ДАМТН за посещаване на обекти от лица които се представят за служители на ГД ККТГ при ДАМТН, Ви обръщаме внимание, че проверките в обектите се извършват в присъствието на поне двама служители от ГД ККТГ, които при пристигането си трябва да се легитимират със служебни карти които изглеждат така:

продължава>
 

Споделете вашия опит с правилата на ЕС за опакованите стоки

(Прессъобщение на ЕК)

Европейската комисия прави оценка на правилата за измерване на количествата в продукти в готови опаковки и за техните размери (директиви за предварително опакованите стоки). В ход са консултации за разглеждане на 3 основни законодателни акта относно стандартизираното пълнене на бутилки, за продуктите в готови опаковки и за размерите на опаковките.

Онлайн проучване на ЕС

продължава>

 

Извънредна проверка на „Женски пазар“

На 28.01.2015 г. служители от София, Благоевград и Враца на РО „МН Западна България“ и от отдел „Контролно - методичен“ на ГД „Метрологичен надзор“ извършиха съвместно с ІІІ - то РУ на СДВР масова извънредна проверка на „Женски пазар“ в гр. София за спазване на задълженията по Закона за измерванията на търговците свързани с използването на везни при пряка продажба. Инспектирани са 46 везни и теглилки на търговските маси. Съставени са актове за установяване на административно нарушение на 10 от проверените лица. Най-често срещаните нарушения са свързани с употребата на везни от неодобрен тип или без оценено съответствие, които не са разрешени за използване при търговски плащания.

продължава>
 

Приключи проверка на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства по годишен план на ГД „Надзор на пазара” за 2014г.

Приключи започналата през месец юни 2014г. проверка по годишен план на ГД „Надзор на пазара” на безжични DECT телефони по отношение изискванията на:

  • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (НСИОСРКДУ), въвеждаща в българското законодателсво Директива 1999/5/EC (R&TTE).
  • Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (НУРППЕЕООУООВ), въвеждаща Директива 2011/65/EС за ограничения в използването на някои опасни вещества в електротехническото и електронното оборудване (RoHS).
продължава>
 

Главна дирекция „Надзор на пазара“ на ДАМТН приключи проверката на кухненски машини – кухненски роботи, месомелачки, кафемелачки, електрически уреди за рязане

ГДНП приключи проверката на кухненски машини – кухненски  роботи, месомелачки, кафемелачки, електрически уреди за рязане. Проверката бе извършена по отношение на посочените към продуктите изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически  съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета по чл. 7 на ЗТИП. Във връзка с приложимия към продуктовата група стандарт БДС EN 60335-2-14:2006/ A1:2008/ A11:2012 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини бе проверявано за наличие на определени текстове в инструкцията за употреба на български език,  свързани с почистването на повърхностите, които контактуват с храна. Проверката обхвана продуктова група, която не бе проверявана в близък период от време. Професионалните уреди не бяха обект на проверката.

продължава>

 
«НачалоПредишна31323334353637383940СледващаКрай»