Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Петър Горновски взе участие в заседанието на Комитета за наблюдение на ОПИК

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски участва в Петото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Иновации и конкурентоспособност". Форумът бе открит от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, а по време на него бяха обсъдени напредъкът в изпълнението на проектите по ОПИК и предстоящите процедури по нея.

продължава>
 

ДАМТН: Няма констатирани нарушения при пакетираните сухи варива в търговската мрежа

Като превантивна мярка за защита на потребителите от неточни измервания през месец септември Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проведе тематични проверки в търговската мрежа на пуснати на пазара предварително опаковани продукти – сухи варива. Инспекторите на ГД „Метрологичен надзор“ инспектираха 2 655 хил. броя опаковки продукти, взети на случаен принцип от общо наличните за продажба в търговските обекти. На извадков контрол са били подложени 318 партиди сухи варива, пуснати на пазара от 53 български производители. При извършения контрол не са установени отклонения от обявеното нетно количество.

продължава>
 

ДАМТН и УАСГ ще подпишат Меморандум за сътрудничество за обучението на кадри

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Университетът по архитектура, строителство и геодезия ще подпишат Меморандум за сътрудничество за подготовка на кадри в областта на хидротехниката и геодезията. За това се договориха председателят на ДАМТН Петър Горновски и заместник-ректорът по учебна дейност, качество и акредитация на УАСГ проф. д-р инж. Славейко Господинов.  Двамата обсъдиха възможности за задълбочаване на сътрудничеството между двете институции и обучението на кадрите в сектора, които да бъдат в помощ на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията.

продължава>
 

Стартират интензивни проверки на ДАМТН и Областна администрация Пловдив на язовирите в региона

Стартират интензивни съвместни проверки на инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и служителите на Областна администрация Пловдив на язовирите в региона. Координирането на общите действия бяха обсъдени на среща между председателя на ДАМТН Петър Горновски, главния секретар на агенцията Валентин Чиликов и областния управител Здравко Димитров.

продължава>
 

Третокласници от Пловдив и Велико Търново се запознаха с условията за асансьорна безопасност

По инициатива на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съвместно с Фондация „Асансьорна безопасност“ и областните управители Здравко Димитров и проф. д-р Любомира Попова, в градовете Пловдив и Велико Търново бяха организирани открити уроци по асансьорна безопасност.

продължава>
 

ДАМТН проведе наблюдение на използваните везни в детски градини и ясли

Във връзка със започване на учебната година, по инициатива на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и проведени разговори с кметовете на общините Габрово, Велико Търново и столичния район Искър, съвместно с техни представители, бе извършено наблюдение на използваните везни в детски градини и ясли.

продължава>
 

Информация от AXON  за предприети корективни мерки по ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС (Директива RoHS)

В ДАМТН е постъпила информация от Аксон Публик Сейфти Б.В. (Axon Public Safety B.V.) Аксон е вносител на продукт, наречен TASER Axon Dock – докинг станция за камери, които се носят на тялото („Продукта“), както е показано на Снимка 1*. Продуктът се продава само заедно с камера на Аксон. Постъпилата информация има за цел да ни информира за наднормено съдържание на кадмий, съдържащо се в метален болт от Продукта, както е показано на Снимка 2*, което се явява неизпълнение на изискванията на ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (Директива RoHS), транспонирана в българското законодателство чрез Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.

продължава>
 
Още статии...
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»