Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДАМТН: Близо 3 пъти намаляват нарушенията при слънчевите очила, предлагани в търговските мрежи

Около 7% от проверените слънчеви очила в търговската мрежа в цялата страна не отговарят на изискванията. Това показаха резултатите от масовите проверки на инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Значително намаляват констатираните несъответствия, като при подобни акции само преди година те са били 20% от разпространяваните продукти.

Тазгодишните инспекции обхванаха 246 обекта и бяха съсредоточени извън специализираните оптики, за да се обхванат малки търговски обекти, супермаркети и бензиностанции, където обикновено се регистрират най-много нарушения.

продължава>
 

Уведомление относно информационната система за техническото състояние на язовирните стени и/или съоръженията към тях


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Съгласно чл. 141, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища, са длъжни да осигурят използването на информационната система (ИС), предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Към момента ДАМТН разполага със софтуерен продукт, който осигурява публичен достъп до данните чрез официалната интернет страница на посочения линк - http://dams.damtn.government.bg/.

продължава>
 

 

От началото на 2018 г. инспекторите на ДАМТН са проверили над 400 везни в търговската мрежа на територията на Южна България

От началото на 2018 г. инспекторите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са инспектирали 442 броя везни в търговската мрежа на територията на Южна България. Проверките са били съсредоточени в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали, като са обхванали 281 търговски обекта.

Констатирани са нарушения в 66 от проверените обекти – установени са 78 везни с изтекъл срок на задължителната метрологична проверка. Пет от тях са били и с нарушени пломби, ограничаващи достъпа до местата за настройка и регулиране, което позволява измерванията с тях да бъдат манипулирани. Установено е и една везна, която е неразрешена за търговска дейност.

продължава>
 

Уведомление
До лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН на основание чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
По технически причини работата с електронния регистър на съоръженията с повишена опасност е временно преустановена.

 

ДАМТН спря от експлоатация газоснабдителна станция в Стамболийски

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) спря от експлоатация автомобилна газоснабдителна станция. След получен сигнал от гражданин и внезапна проверка на инспекторите на агенцията е установено, че на нея се извършва пълнене на бутилки за битови нужди, което е забранено от закона. Констатирано е и че станцията се експлоатира без извършен годишен преглед на инсталацията за пропан-бутан.

продължава>
 

ДАМТН инспектира търговските везни в Горна Оряховица

С настъпването на летния сезон, инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършиха проверка на лица, които използват везни при продажбата на плодове и зеленчуци в Горна Оряховица. В акцията се включиха и служители на районното управление на МВР в областта, като екипите проверяваха дали търговците спазват задълженията им по Закона за измерванията.

Инспекциите обхванаха 30 търговски маси, като използваните на тях 31 везни бяха проверени за наличие на изискуемите знаци от метрологичен контрол и маркировки, удостоверяват съответствието им с изискванията към тях при употреба за търговски цели. При провеждането на проверките инспекторите на Държавната агенция следяха с повишено внимание за техническата изправност на везните, за правилното им използване, както и за наличие на пломби с нанесени върху тях знаци, предотвратяващи достъпа до местата за регулиране и манипулиране на везните.

продължава>
 

 

ДАМТН запечата колонки в 4 бензиностанции на територията на област Пловдив

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) запечата колонки в 4 бензиностанции на територията на област Пловдив. Отклоненията при течните горива бяха открити след масирани проверки с мобилни лаборатории от инспекторите на агенцията, които се проведоха в периода 11-15 юни в областта. Те обхванаха 49 бензиностанции, от които са взети 26 проби от автомобилен бензин А-95Н и 42 от дизелово гориво.

В четирите обекта, от които е установено, че се разпространява  гориво с отклонение от нормите, са наложени принудителни административни мерки и са запечатани бензиноколонките. От търговската мрежа са изтеглени  12 692 литра течно гориво, от които 7 369 литра гориво за дизелови двигатели и 5 323 литра автомобилен бензин. Предстои издаване на Актове за установени административни нарушения и на Наказателни постановления за общо 80 000 лв.

продължава>
 
Още статии...
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»