Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Уведомление за санитарен продукт от производителя - GEBERIT GROUP, Швейцария, който представлява потенциален риск за потребителите

Международната корпорация Geberit Group със седалище в Щвейцария, произвеждаща санитарно – технически продукти, с цел предотвратяване на потенциални инциденти, уведомява своите клиенти, за възможна опасност при употребата на почистващия препарат Geberit за дюзата на тоалетна Geberit AquaClean (GAC) от серията AquaClean  8000 plus или Balena 8000. Почистващата течност (дезинфектант) се състои от вода, почистващи препарати и за да замени компоненти опасни за околната среда е добавена лимонена киселина от април 2011 г. Почистващата течност се насочва към дюзата през линия от маркучи, която има също така и Т-образна част. Последната е изработена от пластмаса във всички продукти, произведени след февруари 2014 г., а в по-старите от месинг.

Geberit Group установява, че лимонената киселина в дезинфектанта при определени условия може да доведе до корозия на месинговата Т-образна част. В някои случаи това може да причини теч от устройството и в резултат на това повреда, която би могло да предизвика пожар.  Възможно е също така, капки от сместа - вода и почистващ препарат за дюзата, да излязат извън линията маркучи и да попаднат върху щепсела. Според проучване на Geberit Group, в много редки случаи, лимонената киселина в дизенфектанта причинява корозия на електрическите контакти, ако достигне щепсела, след което започва електромиграция. Последната води до създаване на електрическо напрежение носещо риск от генериране на топлина в количество, достатъчно за възпламеняване на околните пластмасови части и от там на целия продукт.

продължава>
 

Информация за изтегляне и изземване на композитни газови бутилки от типа PrimaDonna/Compolite CS

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпило писмо от Министерство  на икономиката, чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за мярка, предприета от Дания за изтеглянето и изземването на композитни газови бутилки от типа PrimaDonna/Compolite CS от 5 кг. И 10 кг., произведени от Composite Scandinavia.

Бутилките са били подложени на изпитвания на горене, но тестовете са показали несъответствие с изискванията на точки от стандарт EN 12245:2002 и изискванията, определени в Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. Поради това датските власти са разпоредили на разпространителя да изтегли от търговската мрежа описаните бутилки и да изземе тези, които са в притежание на потребителите. Подобни мерки са предприети и от Финландия, Швеция и Норвегия.

Няма информация бутилките да се разпространяват на територията на Република България.

 

Решение за изпълнение на комисията от 30.04.2018 год. за изтегляне и изземване на газови бутилки

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпило писмо от Министерство  на икономиката, чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за мярка, предприета от Дания за изтеглянето и изземването на композитни газови бутилки от типа PrimaDonna/Compolite CS от 5 кг. И 10 кг., произведени от Composite Scandinavia.

Бутилките са били подложени на изпитвания на горене, но тестовете са показали несъответствие с изискванията на точки от стандарт EN 12245:2002 и изискванията, определени в Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. Поради това датските власти са разпоредили на разпространителя да изтегли от търговската мрежа описаните бутилки и да изземе тези, които са в притежание на потребителите. Подобни мерки са предприети и от Финландия, Швеция и Норвегия.

Няма информация бутилките да се разпространяват на територията на Република България.

 
Поздравителен адрес ГД МН

 
Поздравителен адрес ГД МН

 
Поздравителен адрес ГД МН

 

 

ДАМТН: 90% от предписанията на язовири за 2017 г. в област Габрово са изпълнени

Около 90% от предписанията, които са дадени от инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) при проверките на язовири в област Габрово са изпълнени. Към момента, резултатите от направените инспекции показват, че водоемите са в добро техническо и експлоатационно състояние. Това каза председателят на агенцията Петър Горновски по време на работна среща с областния управител на Габрово Невена Петкова. На нея присъстваха и и.д. главеният секретар на агенцията и главен директор на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Мима Чалева, главният директор на главна дирекция „Метрологичен надзор“ Павлина Данаилова, началникът на регионален отдел „Северна Централна България“ на дирекцията Красимир Цанев и председателят на Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС), намиращи се на територията на област Габрово Николай Петров.

продължава>
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»