Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 

От началото на 2018 г. инспекторите на ДАМТН са проверили над 400 везни в търговската мрежа на територията на Южна България

От началото на 2018 г. инспекторите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са инспектирали 442 броя везни в търговската мрежа на територията на Южна България. Проверките са били съсредоточени в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали, като са обхванали 281 търговски обекта.

Констатирани са нарушения в 66 от проверените обекти – установени са 78 везни с изтекъл срок на задължителната метрологична проверка. Пет от тях са били и с нарушени пломби, ограничаващи достъпа до местата за настройка и регулиране, което позволява измерванията с тях да бъдат манипулирани. Установено е и една везна, която е неразрешена за търговска дейност.

продължава>
 

Уведомление
До лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН на основание чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
По технически причини работата с електронния регистър на съоръженията с повишена опасност е временно преустановена.

 

ДАМТН спря от експлоатация газоснабдителна станция в Стамболийски

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) спря от експлоатация автомобилна газоснабдителна станция. След получен сигнал от гражданин и внезапна проверка на инспекторите на агенцията е установено, че на нея се извършва пълнене на бутилки за битови нужди, което е забранено от закона. Констатирано е и че станцията се експлоатира без извършен годишен преглед на инсталацията за пропан-бутан.

продължава>
 

ДАМТН инспектира търговските везни в Горна Оряховица

С настъпването на летния сезон, инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършиха проверка на лица, които използват везни при продажбата на плодове и зеленчуци в Горна Оряховица. В акцията се включиха и служители на районното управление на МВР в областта, като екипите проверяваха дали търговците спазват задълженията им по Закона за измерванията.

Инспекциите обхванаха 30 търговски маси, като използваните на тях 31 везни бяха проверени за наличие на изискуемите знаци от метрологичен контрол и маркировки, удостоверяват съответствието им с изискванията към тях при употреба за търговски цели. При провеждането на проверките инспекторите на Държавната агенция следяха с повишено внимание за техническата изправност на везните, за правилното им използване, както и за наличие на пломби с нанесени върху тях знаци, предотвратяващи достъпа до местата за регулиране и манипулиране на везните.

продължава>
 

 

ДАМТН запечата колонки в 4 бензиностанции на територията на област Пловдив

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) запечата колонки в 4 бензиностанции на територията на област Пловдив. Отклоненията при течните горива бяха открити след масирани проверки с мобилни лаборатории от инспекторите на агенцията, които се проведоха в периода 11-15 юни в областта. Те обхванаха 49 бензиностанции, от които са взети 26 проби от автомобилен бензин А-95Н и 42 от дизелово гориво.

В четирите обекта, от които е установено, че се разпространява  гориво с отклонение от нормите, са наложени принудителни административни мерки и са запечатани бензиноколонките. От търговската мрежа са изтеглени  12 692 литра течно гориво, от които 7 369 литра гориво за дизелови двигатели и 5 323 литра автомобилен бензин. Предстои издаване на Актове за установени административни нарушения и на Наказателни постановления за общо 80 000 лв.

продължава>
 

 

ДАМТН: Язовирите на територията на област Пазарджик са в добро техническо състояние

Язовирите на територията на Област Пазарджик са в добро техническо състояние, като имат достатъчно свободен обем, който да поеме пролетните дъждове. Това стана ясно по време на заседание на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик. В него участие взеха заместник-председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ген. Кирил Войнов и началникът на регионален отдел „Южна Централна България“ към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ ген. Йордан Кюмюрджиев, по покана на областния управител на областта Стефан Мирев.

продължава>
 

 

От началото на 2018 г. ДАМТН е извършила над 700 проверки на язовири на територията на областите Хасково и Кърджали

От началото на 2018 г. инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са извършили 706 проверки на язовири на територията на областите Хасково и Кърджали. Като следствие от извършените проверки са издадени 529 предписания, като са съставени 97 броя актове за установяване на административни нарушения за отстраняване на констатираните неизправности. При направените инспекции най-често се констатират: липса на техническа документация; вълнообразна корона, със слягания и коловози; частични свличания на въздушния откос, обрасли с дървесна и храстовидна растителност; воден откос – частични свличания на водния откос, нарушена броня, ерозия.

продължава>
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»