Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Стартират интензивни проверки на ДАМТН и Областна администрация Пловдив на язовирите в региона

Стартират интензивни съвместни проверки на инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и служителите на Областна администрация Пловдив на язовирите в региона. Координирането на общите действия бяха обсъдени на среща между председателя на ДАМТН Петър Горновски, главния секретар на агенцията Валентин Чиликов и областния управител Здравко Димитров.

продължава>
 

Третокласници от Пловдив и Велико Търново се запознаха с условията за асансьорна безопасност

По инициатива на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съвместно с Фондация „Асансьорна безопасност“ и областните управители Здравко Димитров и проф. д-р Любомира Попова, в градовете Пловдив и Велико Търново бяха организирани открити уроци по асансьорна безопасност.

продължава>
 

ДАМТН проведе наблюдение на използваните везни в детски градини и ясли

Във връзка със започване на учебната година, по инициатива на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и проведени разговори с кметовете на общините Габрово, Велико Търново и столичния район Искър, съвместно с техни представители, бе извършено наблюдение на използваните везни в детски градини и ясли.

продължава>
 

Информация от AXON  за предприети корективни мерки по ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС (Директива RoHS)

В ДАМТН е постъпила информация от Аксон Публик Сейфти Б.В. (Axon Public Safety B.V.) Аксон е вносител на продукт, наречен TASER Axon Dock – докинг станция за камери, които се носят на тялото („Продукта“), както е показано на Снимка 1*. Продуктът се продава само заедно с камера на Аксон. Постъпилата информация има за цел да ни информира за наднормено съдържание на кадмий, съдържащо се в метален болт от Продукта, както е показано на Снимка 2*, което се явява неизпълнение на изискванията на ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (Директива RoHS), транспонирана в българското законодателство чрез Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.

продължава>
 

ДАМТН и ФАБ ще проведат открити уроци за асансьорна безопасност в училища в Пловдив и Велико Търново

Пловдив и Велико Търново са следващите градове, в които ще се проведат открити уроци пред учениците за повишаване на знанията им за безопасно използване на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Инициативата е на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Фондация „Асансьорна безопасност“, като се реализира съвместно с областните управители на Пловдив и Велико Търново.

продължава>
 

Ученици от столичното 125-о училище се запознаха с правилата за безопасност, когато ползват асансьори и ескалатори

Повече от 100 деца от столичното 125 СУ "Боян Пенев" се запознаха с основните правила за безопасност при използването на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Събитието бе открито от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски и председателят на Фондация „Асансьорна безопасност“ Емануела Фролошка. Инициативата е част от проект по програма Европа на Столична община и ФАБ, и се реализира с подкрепата на ДАМТН.

продължава>
 

Стартира образователна кампания сред учениците с цел превенция и повишаване на информираността при ползване на асансьори и ескалатори

С подкрепата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, програма Европа на Столична община и Фондация „Асансьорна безопасност“ стартират образователна кампания в българските училища, която има за цел да повиши знанията на най-малките за безопасно използване на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки.

продължава>
 
Още статии...
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»