Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

При проверките на таксиметрови апарати се отчитат около 10% нарушения

Около 10% са регистрираните нарушения при проверките на таксиметровите апарати през миналата година, като повечето от тях са административни. Това стана ясно от думите на и.д. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Валтер Василев, който участва в откриването на XIII Национална научно-практическа конференция под наслов „Измерванията в транспорта“. Събитието се организира по повод Международния ден на метрологията и професионалния празник на българските метролози – 20 май в партньорство с Българския институт по метрология и Съюза на метролозите в България.

продължава>
 

Глоби на обща стойност от 58 хил. лева е съставила ДАМТН за неизрядни електроуреди

През изминалата година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е проверила 1183 различни по вид, модел и марка електрически продукти. В резултат е съставила 116 Акта за административни нарушения на обща стойност от 58 хил. лева за неизрядни електроуреди пуснати в търговската мрежа. Сред най-честите нарушения при проверените продукти са липса на маркировка за съответствие СЕ, липса на инструкция за експлоатация на български език, загряване на металните повърхности на уредите над допустимата температура, лесно достъпни части под напрежение, и др.

продължава>
 

Информационен ден на НАПОО в гр. Казанлък

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационен ден в гр. Казанлък  на 17.05.2017 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:00  ч. в залата на  Хотел Казанлък, пл. „Севтополис“ № 1.
Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:

1. Изискванията за курсовете за правоспособност и значението им в упражняването на регулираните професии – инж. Нели Карипова, главен директор на ГД ИДТН към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
2. Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането ѝ, констатирани при последващия контрол на ЦПО, които НАПОО извършва в  страната.
3. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО.
4. Годишен календар на дейностите на ЦПО.
5. Представяне на проект „Coach@Work“, финансиран по програма Еразъм+ и резултатите от проекта.

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси и да обмените добри  практики, свързани с дейността на ЦПО с  колегите си.
Моля в срок до 16.05.2017 г., да потвърдите участието си на следния e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Източник - Национална агенция за професионално образование и обучение

 

Със старта на активния сезон ДАМТН започва масови проверки на влаганите продукти в строителството

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор стартира масови проверки на влаганите продукти в строителството. Инспекциите са планирани с оглед началото на активния строителен сезон, като ще започнат с предлаганите на пазара дограми. Агенцията бе председател на заседание на Групата за административно сътрудничество към Европейската комисия (ADCO) по прилагане на изискванията на Регламент 305/2011/ЕС за строителни продукти, на която бе обсъждан контролът в тази област и мерки за постигане на по-голяма ефективност.

продължава>
 

ДАМТН започна масови проверки на язовири в цялата страна и постоянен мониторинг, по време на обилните валежи

През последната седмица Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) осъществи постоянен мониторинг на язовирите с констатирани проблеми на територията на страната. Завишеният контрол бе следствие на обилните валежи, които създаваха предпоставка за възникване на аварии при някои съоръжения.

продължава>
 

Открито е опасно вещество в части на цветни принтери Lexmark

В ДАМТН е постъпила информация от ALLEN&OVERY,  за наднормено съдържание на полиброминад (PBDE) в части (Laser driver card) от устройство модел: LEXMARK, което е неизпълнение на изискванията ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА по отношение на ограниченията в употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

продължава>
 

На вниманието на производителите на плавателни съдове

Във връзка с публикуването на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 21.04.2017 г. за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване (ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 28.04.2017 г., Наредбата), Ви уведомяваме:

  • съгласно § 4 от Преходни и заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 производителите, установени на територията на Република България към датата на влизането в сила на постановлението, подават заявления до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за определяне на уникален код на производител в срок един месец от влизането в сила на постановлението;
  • редът за определяне и администриране на уникалния код на производителя е съгласно Глава шеста (Нова - ДВ, бр. 34 от 2017 г., в сила от 28.04.2017 г.) на Наредбата.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»