Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 

ДАМТН e извършилa над 90 проверки на язовири на територията на Пазарджик от началото на 2017 г.

От началото на 2017 г. Държавнатa агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е извършила 92 проверки на язовири на територията на област Пазарджик, съвместно с Комисията за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени. Това стана ясно на днешната среща между председателя на агенцията Петър Горновски и областния управител на Пазарджик Стефан Мирев. На нея присъстваха и и.д. главният секретар на агенцията и главен директор на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Мима Чалева и началникът на регионален отдел „Южна Централна България“ на дирекцията ген. Йордан Кюмюрджиев.

продължава>
 

20 май – международен ден на метрологията

Покана за XIV-та научно-практическа конференция "Постоянно развитие на Международната система на единиците, SI" 18 май 2018 г.

 

Информация за опасен продукт по Директива 2014/33/ЕС на европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпила нотификация чрез системата за бърз обмен на информация RAPEX, за носеща рамка на кабина на асансьор, тип ТСS25, производство на ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH, Германия.

продължава>
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ЛИЦАТА И СТРУКТУРНООБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34А, АЛ.1 ОТ ЗТИП


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Заповед № А-297 от 17.04.2018 г. на Председателя на ДАМТН и на основание чл.4в, ал.1 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (НУРИЛОТНСПОРВРС), органите за технически надзор, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) по т.2 от Приложение №1 НУРИЛОТНСПОРВРС, в срок до 30.06.2018 г. да въведат в изградената информационна система на ДАМТН актуална информация за регистрираните, снетите от регистрация и извършените технически прегледи на СПО в съответствие с водените от тях регистри.
За изпълнение на дейността е необходимо да изискате индивидуален потребителски код и парола с които да осъществите достъп до информационна система на ДАМТН от регионалните отдели на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, чрез които сте кандидатствали за получаването на лицензията.


ВАЛТЕР ВАСИЛЕВ
Заместник - председател на ДАМТН
За председател на ДАМТН,
Съгласно Заповед №А-320 от 23.04.2018 г.

 

Компания HP е започнала доброволна програма за замяна на батерии за някои преносими  компютри

Компания HP е започнала Програма за замяна на батерии за някои преносими компютри HP, с цел осигуряване на по-висока безопасност за потребителите. Само малка част от батериите на отделни преносими компютри: HP Probook, HP ZBook, HP Pavilion x360, HP ENVY  и HP 11 Notebook PC са обхванати от програмата.

Потребителите могат да проверят дали техните батерии са в обхвата на програмата и да се възползват от нея, като се запознаят с информацията, публикувана на сайта на компанията: http://www8.hp.com/bg/bg/hp-information/recalls.html

 

 

Информация за извършена проверка на безжични слушалки с микрофон


В рамките на Кампанията за деня на потребителя - 2018 г. беше извършена проверка на продукт от категория „Безжични слушалки с микрофон“ (hands free).
Целта на проверката беше да се установи дали са изпълнени приложимите към тях изисквания, в това число: наличие на СЕ маркировка, инструкция за употреба на български език, декларация за съответствие и др.

продължава>
 

Ръководството на ДАМТН и областният управител на Хасково обсъдиха категоризирането на язовири

 

Класификация и обследване на язовирите в страната, уточняване на собствеността и отговорността за всеки конкретен воден обект. Това са първите задачи, които предстои да бъдат изпълнени, веднага след приемането на промените в Закона за водите, свързани с  управлението на водоемите. Това обсъдиха на среща днес председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски и областният управител на област Хасково Станислав Дечев. В разговорите участваха още заместникът му ген. Кирил Войнов и главният секретар на ДАМТН Мима Чалева.

продължава>
 
Още статии...
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»