Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Със старта на активния сезон ДАМТН започва масови проверки на влаганите продукти в строителството

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор стартира масови проверки на влаганите продукти в строителството. Инспекциите са планирани с оглед началото на активния строителен сезон, като ще започнат с предлаганите на пазара дограми. Агенцията бе председател на заседание на Групата за административно сътрудничество към Европейската комисия (ADCO) по прилагане на изискванията на Регламент 305/2011/ЕС за строителни продукти, на която бе обсъждан контролът в тази област и мерки за постигане на по-голяма ефективност.

продължава>
 

ДАМТН започна масови проверки на язовири в цялата страна и постоянен мониторинг, по време на обилните валежи

През последната седмица Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) осъществи постоянен мониторинг на язовирите с констатирани проблеми на територията на страната. Завишеният контрол бе следствие на обилните валежи, които създаваха предпоставка за възникване на аварии при някои съоръжения.

продължава>
 

Открито е опасно вещество в части на цветни принтери Lexmark

В ДАМТН е постъпила информация от ALLEN&OVERY,  за наднормено съдържание на полиброминад (PBDE) в части (Laser driver card) от устройство модел: LEXMARK, което е неизпълнение на изискванията ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА по отношение на ограниченията в употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

продължава>
 

На вниманието на производителите на плавателни съдове

Във връзка с публикуването на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 21.04.2017 г. за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване (ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 28.04.2017 г., Наредбата), Ви уведомяваме:

  • съгласно § 4 от Преходни и заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 производителите, установени на територията на Република България към датата на влизането в сила на постановлението, подават заявления до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за определяне на уникален код на производител в срок един месец от влизането в сила на постановлението;
  • редът за определяне и администриране на уникалния код на производителя е съгласно Глава шеста (Нова - ДВ, бр. 34 от 2017 г., в сила от 28.04.2017 г.) на Наредбата.
 

Валтер Василев е определен за временно изпълняващ длъжността председател на ДАМТН

Поради избирането му за народен представител, Александър Манолев подаде молба да бъде освободен като председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. С Решение на Министерски съвет, неговият заместник Валтер Василев е определен за временно изпълняващ функциите на председател. Той е икономист по образование, завършил е висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство. Работил е в Столичната дирекция на вътрешните работи и в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР.

продължава>
 

ДАМТН бе председател и домакин на 11-то заседание на Групата за административно сътрудничество за пиротехнически изделия

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) бе председател на 11-то заседание на групата за административно сътрудничество (ADCO) по прилагане на изискванията на Директива 2013/29/ЕС за пиротехнически изделия. Агенцията бе домакин на събитието, което се проведе на 19 и 20 април 2017 в гр. София. В него взеха участие 40 представители от 23 държави-членки на Европейския съюз, както и на Европейската комисия. Присъства и експерт от ГД „Национална полиция“ на МВР - институция, с която ДАМТН партнира успешно. Водещ на срещата бе Мирослав Йотов, главен директор на Главна дирекция "Надзор на пазара" (ГДНП) в ДАМТН.

продължава>
 

 
Още статии...
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»