Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДАМТН стартира масирани проверки на пълначни станции и пунктове за зареждане на газови бутилки

Във връзка със зачестилите инциденти с газови бутилки през последните месеци Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира масирани проверки на пълначните станции и пунктове за зареждане в цялата страна. Засилен ще е и контролът в търговската мрежа, за да се гарантира на потребителите, че предлаганите продукти отговарят на всички изискания за безопасна експлоатация.  

Анализите на причините за инцидентите с газови бутилки показват, че значителен брой от тях се случват в следствие на неправилно пълнене, както и използване на продукти, които са били закупени и се използват повече от десет години без да бъдат проверявани регулярно от компетентните лица.

ДАМТН напомня на гражданите, че са длъжни да следят за изправността и техническото състояние на експлоатираната от тях газова бутилка. Проверките и техническите прегледи на газовите бутилки се извършват от нотифициран орган. Това е компетентният орган, който може да провери техническото състояние и годността на използваната от потребителя бутилка за битово потребление.

продължава>
 

Правителството одобри ген. Кирил Войнов за временно изпълняващ функциите на председател на ДАМТН

Правителството одобри ген. Кирил Войнов за временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). До сега длъжността председател на агенцията се изпълняваше от Петър Горновски. Към настоящия момент той е в невъзможност да извършва задълженията си за продължителен период от време, поради здравословни причини. За да се осигури нормалното функциониране на ДАМТН и да не се препятства дейността й, се налага до завръщането на титуляря да бъде определен временно изпълняващ функциите на председател.

До момента ген. Кирил Войнов изпълнява длъжността заместник- председател на ДАМТН. Той притежава необходимото ниво на образование и професионална компетентност да изпълнява функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Предлаганата кандидатура е съобразена с изискванията на Закона за администрацията.

продължава>
 

ДАМТН успешно приключи участието си в международния проект JA2015, специфична дейност: Ръчни електрически инструменти II – ръчни циркулярни триони, финансиран от  ЕК и ръководен от PROSAFE

През месец юни, ДАМТН успешно завърши участието си в международния проект JA2015, дейност: ръчни електрически инструменти – циркулярни триони. В тази специфична дейност взеха участие органи по надзор на пазара от следните държави: Белгия, България, Чешката република, Германия, Франция, Латвия, Люксембург, Малта и Португалия. Проектът беше ръководен от PROSAFE. От всяка държава бяха закупени и проверени по 10 броя ръчни електрически инструменти. Фокусът беше насочен върху евтини продукти, предназначени както за професионалисти, така и за потребители тип „направи си сам“. Участниците в проекта закупиха 100 броя циркулярни триони от магазини и онлайн търговци. Машините бяха изпратени за изпитване в акредитираната  лаборатория SIQ в Словения.

Резултатите от изпитванията показаха, че приблизително половината продукти отговарят на изискванията на приложимия европейски стандарт EN 60745-2-5 и Директива 2006/42/ЕС. При 24 броя циркуляри несъответствията се изразяват с пропуски в декларацията за съответствие, липсват предупредителни текстове за безопасност в инструкциите за експлоатация, както и в нанесена некоректна допълнителна маркировка. Само при 8 броя от изпитаните проби има несъответствия, които представляват сериозен или висок риск за потребителите.

продължава>
 

ДАМТН и областният управител на Перник представиха пред кметовете от областта новите им задължения според Закона за водите

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), областните управители и кметовете на населени места работят в пълна координация за безопасната експлоатация на язовирите. Това подчерта заместник-председателят на ДАМТН ген. Кирил Войнов по време на работна среща с кметове и представители на общини от област Перник, организирана от областния управител Ирена Соколова. Той допълни, че от създаването на Главната дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията през 2016 г., се отчита значително подобрение при стопанисването на водоемите в страната.

продължава>
 

Петър Горновски: Собствениците на язовири да следят стриктното изпълнение на концесионните им договори

Всички общини да следят стриктното изпълнение на договорите им с концесионери, които стопанисват техни водоеми. Това призова председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски по време на работна среща с кметове и представители на местната власт от област Варна, организирана от областния управител Стоян Пасев. Той заяви, че много от наемателите на язовири в цялата страна не изпълняват коректно задълженията си спрямо предписанията на инспекторите на държавната агенция. „Общините, които имат сключени договори за концесия да обърнат внимание на наемателя, че при неспазване на клаузите по споразумението за стопанисване на даден воден обект, собственикът може да потърси правата си по съдебен път. Надяваме се и те да бъдат активна страна в стремежа ни да накараме частните субекти да изпълняват нормативните изисквания, защото като собственици носят огромна отговорност“, допълни още Горновски.  

продължава>
 

Петър Горновски: До десет пъти се увеличава глобата за неизряден язовир при повторно нарушение

До десет пъти се увеличава глобата за неизряден язовир при повторно нарушение. При констатиране на първо несъответствие Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) съставя наказателните постановления на стойност от около 1 000 лв., но в случаите, когато собствениците не са предприели действия за отстраняването на неизправност при повторна проверка цифрата нараства до 10 хил. лв. Това съобщи председателят на държавната агенция Петър Горновски по време на работна среща, организирана от областния управител на Търговище Митко Стайков, с представители на общини и общински съвети от областта. В нея участие взеха и заместник-председателят на ДАМТН ген. Кирил Войнов и главният секретар на агенцията Николай Николов.

продължава>
 

 

Петър Горновски: Очакваме значителен брой язовири да преминат под управлението на държавата

Очакваме значителен брой язовири да преминат под управлението на държавата. Това заяви председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски по време на работна дискусия във връзка с промените в Закона за водите, с участието на заместник-кметове и общински представители, организирана от областния управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова. По думите му в момента представителите на местната власт правят анализ и разчети на финансовите си ресурси, защото язовирите се нуждаят от значителни инвестиции, за да бъдат в добро състояние.

продължава>
 
Още статии...
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»