Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Петък, 07 Декември 2018 18:13

Закупуване на софтуерно решение за контрол и защита на информацията и достъп до ИТ ресурси, услуги по имплементация и поддръжка, чрез 300 броя лиценза за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Закупуване на софтуерно решение за контрол и защита на информацията и достъп до ИТ ресурси, услуги по имплементация и поддръжка, чрез 300 броя лиценза за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 12.12.2018 г., 17:30 ч.
 
Петък, 07 Декември 2018 14:27

Закупуване на информационно оборудване –  30 настолни компютърни конфигурации за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Закупуване на информационно оборудване –  30 настолни компютърни конфигурации за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 11.12.2018 г., 17:30 ч.
 
Петък, 07 Декември 2018 14:20

Изработване на нов УЕБ сайт и инсталиране и конфигуриране на УЕБ сървър за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Изработване на нов УЕБ сайт и инсталиране и конфигуриране на УЕБ сървър за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 12.12.2018 г., 17:30 ч.
 
Петък, 07 Декември 2018 13:57

Закупуване, брандиране и доставка на стоки с логото на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Закупуване, брандиране и доставка на стоки с логото на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 13.12.2018 г., 17:30 ч.
 
Сряда, 05 Декември 2018 16:18

Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране, факс чрез многофункционални устройства в структурата на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране, факс чрез многофункционални устройства в структурата на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 11.12.2018 г., 17:30 ч.
 
Сряда, 05 Декември 2018 15:32

Разработване на софтуер за мониторинг и управление на наказателни постановления издавани в ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Разработване на софтуер за мониторинг и управление на наказателни постановления издавани в ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 10.12.2018 г., 17:30 ч.
 
Вторник, 04 Декември 2018 15:12

Закупуване  и внедряване на специализирана счетоводна система за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Закупуване  и внедряване на специализирана счетоводна система за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 07.12.2018 г., 17:30 ч.
 
Вторник, 04 Декември 2018 14:38

Разработване на регистър за декларациите за установяване на конфликт на интереси за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Разработване на регистър за декларациите за установяване на конфликт на интереси за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 07.12.2018 г., 17:30 ч.
 
Вторник, 04 Декември 2018 10:10

Извършване на строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН в гр. Варна, гр. Хасково и гр. Стара Загора

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Извършване на строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН в гр. Варна, гр. Хасково и гр. Стара Загора“:

Срок за подаване на оферти: 10.12.2018 г., 17:30 ч.
 
Вторник, 27 Ноември 2018 13:37

Осигуряване на охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, намиращи се в гр. София и в страната

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Осигуряване на охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, намиращи се в гр. София и в страната“:

 
Сряда, 07 Ноември 2018 12:07

Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет "Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна“:

Срок за подаване на оферти: 14.11.2018 г., 17:30 ч.
 
Понеделник, 05 Ноември 2018 16:53

Доставка на еднократни пломби за запечатване на метални съдове с проби от течни горива за  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция  „Контрол на качеството на течните горива“ (ГДККТГ)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: Доставка на еднократни пломби за запечатване на метални съдове с проби от течни горива за  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция  „Контрол на качеството на течните горива“ (ГДККТГ)“

Образец на ценово предложение

 
Вторник, 25 Септември 2018 15:48

Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна“.

Приложения към обявата

 
Вторник, 11 Септември 2018 13:05

Депониране на материали и вещи от приземен етаж в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Депониране на материали и вещи от приземен етаж в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13”.

 
Вторник, 28 Август 2018 09:31

Калибриране на везни за извършване на контрол на предварително опаковани продукти (ПОП) за нуждите на РО МН към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Калибриране на везни за извършване на контрол на предварително опаковани продукти (ПОП) за нуждите на РО МН към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”.

Образец на ценово предложение

 
Сряда, 23 Май 2018 13:37

Ресертификация на актуализираната Система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Ресертификация на актуализираната Система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015“.

Образец на ценово предложение

 
Понеделник, 21 Май 2018 14:59

Извършване на анализ на вземанията на ДАМТН и начисляване на провизии

Във връзка с необходимостта от възлагане на поръчка за извършване на анализ по отношение на вземания на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за неплатени държавни такси, както и по отношение на осчетоводени вземания от Националната агенция по приходите и извършване на начисляване на провизии, ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на анализ на вземанията на ДАМТН и начисляване на провизии“.

Таблица към обявата

Образец на ценово предложение

 
Петък, 18 Май 2018 13:16

Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“.

Настоящата обществена поръчка включва дейности по организиране на 2 работни срещи, осигуряване на логистично обезпечаване при провеждането на събитията. Обществената поръчка трябва да включва дейности. При организиране на дадено събитие Възложителят дефинира конкретна заявка към Изпълнителя и определя фиксирани параметри на събитието и предпочитанията си за провеждането му.

Образец на ценово предложение

 
Петък, 11 Май 2018 17:25

Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - прекратена

Покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“.

Настоящата обществена поръчка включва дейности по организиране на 2 работни срещи, осигуряване на логистично обезпечаване при провеждането на събитията. Обществената поръчка трябва да включва дейности. При организиране на дадено събитие Възложителят дефинира конкретна заявка към Изпълнителя и определя фиксирани параметри на събитието и предпочитанията си за провеждането му.

Образец на ценово предложение