Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Вторник, 25 Септември 2018 15:48

Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна“.

Приложения към обявата

 
Вторник, 11 Септември 2018 13:05

Депониране на материали и вещи от приземен етаж в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Депониране на материали и вещи от приземен етаж в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13”.

 
Вторник, 28 Август 2018 09:31

Калибриране на везни за извършване на контрол на предварително опаковани продукти (ПОП) за нуждите на РО МН към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Калибриране на везни за извършване на контрол на предварително опаковани продукти (ПОП) за нуждите на РО МН към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”.

Образец на ценово предложение

 
Сряда, 23 Май 2018 13:37

Ресертификация на актуализираната Система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Ресертификация на актуализираната Система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015“.

Образец на ценово предложение

 
Понеделник, 21 Май 2018 14:59

Извършване на анализ на вземанията на ДАМТН и начисляване на провизии

Във връзка с необходимостта от възлагане на поръчка за извършване на анализ по отношение на вземания на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за неплатени държавни такси, както и по отношение на осчетоводени вземания от Националната агенция по приходите и извършване на начисляване на провизии, ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на анализ на вземанията на ДАМТН и начисляване на провизии“.

Таблица към обявата

Образец на ценово предложение

 
Петък, 18 Май 2018 13:16

Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“.

Настоящата обществена поръчка включва дейности по организиране на 2 работни срещи, осигуряване на логистично обезпечаване при провеждането на събитията. Обществената поръчка трябва да включва дейности. При организиране на дадено събитие Възложителят дефинира конкретна заявка към Изпълнителя и определя фиксирани параметри на събитието и предпочитанията си за провеждането му.

Образец на ценово предложение

 
Петък, 11 Май 2018 17:25

Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - прекратена

Покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“.

Настоящата обществена поръчка включва дейности по организиране на 2 работни срещи, осигуряване на логистично обезпечаване при провеждането на събитията. Обществената поръчка трябва да включва дейности. При организиране на дадено събитие Възложителят дефинира конкретна заявка към Изпълнителя и определя фиксирани параметри на събитието и предпочитанията си за провеждането му.

Образец на ценово предложение